HİZMETLERİMİZ

GEOASİST, içeriği karşılıklı görüşmeler ve talebinize göre belirlenmek üzere aşağıdaki çalışmaları yapar.

  • YER SEÇİMİ: Alternatifli sahalar arasında genel jeolojik bilgiler ve bölgesel zemin özellikleri ışığında zemin mühendisliğine yönelik çalışmaların yaklaşık maliyetlerini hesaplayarak yer seçiminde zemin kriterine göre yardımcı olur.
  • ETÜD: Yapılacak projeye göre etüd kapsamındaki sondaj ve diğer kapsamı belirler, bunun şartnamesini hazırlar, firmaları davet eder, tekliflerin değerlendirme tablolarını aynı kriterde değerlendirerek satın alma birimine teknik destek verir, etüd çalışmalarının kontrollüğünü yapar, sonuç raporunu değerlendirir.
  • PROJE: Sahada derin temel, zemin iyileştirme, iksa ve benzeri zemin inşaat uygulaması varsa bunu dilerseniz projelendirir, dilerseniz proje firmalarını belirler, teklif alır, üstyapı projesi-zemin inşaat projesi koordinasyonunu sağlar.
  • ZEMİN İNŞAAT: Yapılacak imalata ilişkin teknik şartnameyi hazırlar, imalatı yapabilecek teknik yeterlilikte firmaları önerir, ön keşif çıkarır ve teklifleri bu kapsamda işverenin istediği kriterler gözetilerek toplar, karar aşamasında işverene teknik yeterlilik konusunda görüş bildirir, imalatı kontrol eder.
  • ENSTRÜMANTASYON ve ÖLÇÜM: Yapılacak imalatlar öncesi, imalat süreci ve sonrasında her türlü geoteknik enstrümantasyon, test ve ölçüme ilişkin planlamayı yapar. Dilerseniz bunların gerçekleştirir, dilerseniz sadece organizasyonu yapar, teklif alır ve yapımını sağlar.
  • DANIŞMANLIK: Bu süreçte uzman kadrolar ile danışmanlık hizmeti verir.

Yukarıda sıralanan hizmetleri tamamen veya bölümler halinde 20 yıla yakın süredir yapmakta, 30 yılı aşkın deneyimimizle en uygun mühendislik çözümünü bulma konusunda her proje için farklı kriterlerde hizmet vermekteyz